Goede doelen aanvragen 2016

Kringloopwinkel De Groene Sluis heeft als één van de bestaansredenen dat de winst aan goede doelen in en rond Lelystad wordt uitgedeeld. Dat zal ook gebeuren met de winst van 2016.

Uw organisatie kan een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Groene Sluis fonds 2016. Dit kan tot 1 januari 2017.
Hoe groot het bedrag in het Groene Sluis Fonds jaarlijks is, wordt volledig bepaald door de opbrengsten van onze kringloopwinkel. Het totaalbedrag wordt begin februari 2017 bekend gemaakt en uitgereikt.

Het Groene Sluis Fonds is in het leven geroepen om instellingen, organisaties en / of initiatieven in de gemeente Lelystad te ondersteunen die in de ogen van de Groene Sluis Fondscommissie:

een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (of een gedeelte van) de Lelystadse samenleving

en/of

een bijdrage leveren aan een schoner milieu.


De criteria voor goede doelen:
 

  • Het goede doele heeft geen winstoogmerk
  • Het goede doel komt ten goede aan inwoners van Lelystad
  • Geeft een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad
  • Het doel gaat niet in tegen de principes van alle betrokkenen rond de kringloopwinkel
  • Sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële organisaties voldoen niet aan  de voorwaarden (net als bij de voorwaarden voor een ANBI)
  • Een goed doel mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt zijn.
  • De beloning voor bestuurders is op z’n hoogst beperkt tot een onkostenvergoeding.
  • Het goede doel heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
     

Het is een pré als het goede doel een ANBI status heeft.
Zorg dat uw aanvraag gaat over een concreet project. De Groene Sluis geeft geen geld om puur een gat in de begroting te dichten.
Het uit te reiken bedrag zal hoger zijn dan de afgelopen jaren. 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Groene Sluis Fonds 2016 dient u een aanvraag te doen met het aanvraagformulier Groene Sluis Fonds voor 1 januari 2017.

Download hier het formulier via Chrome. Mail naar janneke@degroenesluis.nl voor het formulier als het downloaden niet lukt.

 

Helaas kunnen gezien het hoge aantal aanvragen niet alle aanvragen worden gehonoreerd. Daarom maakt een speciale Groene Sluis Fondscommissie een keuze uit de aanvragen. Dit jaar zal ook gekeken worden naar een evenwicht van het aantal organisaties dat al eerder en bedrag heeft gekregen, zodat er een goede balans ontstaat tussen goede doelen die vaak een bedrag krijgen en goede doelen die dat niet krijgen maar wel een bedrag aanvragen.
De Fondscommissie wordt ieder jaar opnieuw samengesteld en bestaat uit vrijwilligers van de kringloopwinkel.


Klik hier voor informatie over de goede doelen die in 2016 van De Groene Sluis een geldbedrag ontvingen uit de winst over 2015.

Klik hier voor informatie over de goede doelen die geld kregen uitgekeerd in 2015, over de winst van 2014 van De Groene Sluis.

Klik hier voor informatie over de goede doelen die in 2014 van De Groene Sluis een geldbedrag ontvingen uit de winst over 2013.

Klik hier voor informatie over de goede doelen die in 2013 van De Groene Sluis een geldbedrag ontvingen uit de winst over 2012.