Aanmelden voor Groene Sluis Fonds

Het Groene Sluis Fonds is in het leven geroepen om organisaties en/of initiatieven in de gemeente Lelystad te ondersteunen die in de ogen van de Groene Sluis Fondscommissie een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Lelystadse samenleving en/of een bijdrage leveren aan een schoner milieu.

Elk jaar wordt er een commissie gevormd, die de binnengekomen aanvragen beoordeelt. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van vrijwilligers van Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis. De commissie geeft een advies aan het bestuur over het toekennen van een bedrag per goed doel. Het bestuur maakt op basis van deze informatie een beslissing.

Elke organisatie kan een aanvraag indienen. De Groene Sluis Fonds commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de gemaakte criteria. Op de pagina Goede Doelen op onze website kunt u alle informatie nalezen.

AANVRAAGFORMULIER 2019

Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen bij het Groene Sluis Fonds voor een bijdrage aan uw project of initiatief. Onderstaande gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Vult u het formulier a.u.b. zo volledig mogelijk in.

Goed om te weten:

1. Het gaat om een eenmalige ondersteuning voor een project of activiteit.
2. Indien dit op uw organisatie van toepassing is, ontvangen wij graag een kopie van de originele ANBI-beschikking bij deze aanvraag. Zorgt u er a.u.b. voor dat u deze bij de hand heeft bij het invullen van het formulier.
3. Bij toekenning behouden wij ons het recht voor uw activiteit/project te bezoeken.
4. Aanvragen moeten uiterlijk op 1 januari 2020 ingediend zijn.

Gegevens aanvrager

ANBI status* (zo ja: graag een kopie van de ANBI beschikking bijvoegen)
JaNee


Plan & onderbouwing

Is er sprake van samenwerking met andere organisaties?* (zo ja: welke?)
JaNee

Mocht uw project een bijdrage ontvangen van Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis, heeft u er dan bezwaar tegen dat dit openbaar gemaakt wordt in de kringloopwinkel van De Groene Sluis of bij de pers?* (zo ja; geeft u dan a.u.b. de reden aan in het tekstvak)
NeeJaJa, maar wij leveren zelf foto's aan van het project / de activiteit(en)

Bedankt voor het invullen van dit formulier. Wanneer u op 'Verstuur' klikt, wordt uw aanvraag ingediend. U krijgt hier per e-mail een bevestiging met de ingevulde gegevens van voor uw eigen administratie. Treft u deze e-mail niet in uw inbox? Check dan ook even de spambox!
U ontvangt na uiterlijk 6 weken bericht van de fondscommissie.

Inschrijving nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van De Groene Sluis? Wanneer u op 'Verstuur' heeft geklikt, krijgt u de mogelijkheid zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief voor Goede doelen & Netwerkpartners!