Het Groene Sluis Fonds

Het Groene Sluis Fonds is in het leven geroepen om instellingen, organisaties en/of initiatieven in de gemeente Lelystad te ondersteunen die in de ogen van de Groene Sluis Fondscommissie een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (of een gedeelte van) de Lelystadse samenleving en/of een bijdrage leveren aan een schoner milieu.

Elk jaar wordt er een commissie gevormd, die de binnengekomen aanvragen beoordeelt. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van vrijwilligers van Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis, waaronder een bestuurslid. De commissie geeft een advies aan het bestuur over het toekennen van een bedrag per goed doel. Het bestuur maakt op basis van deze informatie een beslissing en blijft eindverantwoordelijk.

Elke organisatie kan een aanvraag indienen. De Groene Sluis Fonds commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de gemaakte criteria. Op de pagina Goede Doelen op onze website kun je alle informatie nalezen.

AANVRAAGFORMULIER 2018

GROENE SLUIS FONDS VOOR GOEDE DOELEN

Onderstaande gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Gegevens aanvrager

ANBI status* (zo ja: graag een kopie van de ANBI beschikking bijvoegen)
JaNee

Plan & onderbouwing

Is er sprake van samenwerking met andere organisaties?* (zo ja: welke?
JaNee

Heeft u er bezwaar tegen dat uw gefinancierde project openbaar gemaakt wordt in de kringloopwinkel van De Groene Sluis of (eventueel) bij de pers?* (zo ja; geef de reden aan in het tekstvak)
NeeJaJa, maar wij leveren zelf foto's aan van het project / de activiteit(en)

Goed om te weten:

1. Het gaat om een incidentele, eenmalige ondersteuning voor projecten/activiteiten.
2. Indien dit op uw organisatie van toepassing is, ontvangen wij graag een kopie van de originele ANBI-beschikking bij deze aanvraag.
3. Bij toekenning behouden wij ons het recht voor uw activiteit/project te bezoeken.

Bedankt voor het invullen van dit formulier. Wanneer u op 'Verstuur' klikt, wordt uw aanvraag ingediend. U krijgt hier per mail een bevestiging met de ingevulde gegevens van voor uw eigen administratie. U ontvangt na uiterlijk 6 weken bericht van de fondscommissie.