Aanmelden voor Groene Sluis Fonds

Het Groene Sluis Fonds is in het leven geroepen om organisaties en/of initiatieven in de gemeente Lelystad te ondersteunen die in de ogen van de Groene Sluis Fondscommissie een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Lelystadse samenleving en/of een bijdrage leveren aan een schoner milieu.

Elk jaar wordt er een commissie gevormd, die de binnengekomen aanvragen beoordeelt. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van vrijwilligers van Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis. De commissie geeft een advies aan het bestuur over het toekennen van een bedrag per goed doel. Het bestuur maakt op basis van deze informatie een beslissing.

Elke organisatie kan een aanvraag indienen. De Groene Sluis Fonds commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria. Op de pagina Goede Doelen op deze website kunt u alle informatie nalezen.

  AANVRAAGFORMULIER 2023

  over de winst van 2022

  Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen bij het Groene Sluis Fonds voor een bijdrage aan uw project of initiatief. Onderstaande gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Vult u het formulier a.u.b. zo volledig mogelijk in.

  Goed om te weten:


  1. Het gaat om een eenmalige ondersteuning voor een project of activiteit.
  2. Indien dit op uw organisatie van toepassing is, ontvangen wij graag een kopie van de originele ANBI-beschikking bij deze aanvraag. Zorgt u er a.u.b. voor dat u deze digitaal beschikbaar heeft bij het invullen van het formulier.
  3. Bij toekenning is de kans aanwezig dat wij uw activiteit/project willen bezoeken.
  4. Aanvragen moeten uiterlijk op zondag 12 februari 2023 ingediend zijn.

  Criteria:


  Elke organisatie kan een aanvraag indienen. De Groene Sluis Fonds commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de volgende criteria:
  1. Het goede doel heeft geen winstoogmerk
  2. Het goede doel komt ten goede aan inwoners van Lelystad of directe omgeving
  3. Het project / de activiteit betreft een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad
  4. Het doel gaat niet in tegen de principes van alle betrokkenen rond de kringloopwinkel
  5. Sportverenigingen, particuliere initiatieven, personeelsverenigingen en commerciële organisaties voldoen niet aan de voorwaarden (net als bij de voorwaarden voor een ANBI)
  6. Een goed doel mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt zijn.
  7. De beloning voor bestuurders is op z’n hoogst beperkt tot een onkostenvergoeding.
  8. Het goede doel heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

  Het is een pré als het goede doel een ANBI status heeft. Zorg dat de aanvraag gaat over een concreet project of activiteit. Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis geeft geen geld om een gat in de begroting te dichten.

  Gegevens aanvrager

  ANBI status* (zo ja: graag een kopie van de ANBI beschikking bijvoegen)
  JaNee

  Plan & onderbouwing


  Is er voor dit project sprake van samenwerking met andere organisaties?* (zo ja: welke?)
  JaNee

  Mocht uw project een bijdrage ontvangen uit het 'De Groene Sluis fonds', heeft u er dan bezwaar tegen dat dit openbaar gemaakt wordt in de kringloopwinkel van De Groene Sluis of bij de pers?* (zo ja; geeft u dan a.u.b. de reden aan in het tekstvak)
  NeeJaJa, maar wij leveren zelf foto's aan van het project / de activiteit(en)

  Bedankt voor het invullen van dit formulier. Wanneer u op 'Verstuur' klikt, wordt uw aanvraag ingediend. U krijgt hier per e-mail een bevestiging van. In deze mail staan ook de door u ingevulde gegevens voor uw eigen administratie. Treft u deze e-mail niet in uw inbox? Kijk dan ook ook even in de spambox!
  U ontvangt na uiterlijk 6 weken bericht van de fondscommissie.

  Let op: krijgt u na het klikken op 'Verstuur' een melding dat er sprake lijkt van een spambericht? Dan kan het zijn dat u de browsercache moet legen. Hier (link opent in een nieuw tabblad) kunt u lezen wat dit betekent en hoe u dat kunt doen.

  Het uitreiken van de bedragen zal plaatsvinden op vrijdag 31 maart 2023.

  Inschrijving nieuwsbrief


  Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over De Groene Sluis? Wanneer u op 'Verstuur' heeft geklikt, krijgt u de mogelijkheid zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief voor Goede doelen & Netwerkpartners!