Privacyverklaring

Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis wil een factor van betekenis zijn op sociaal maatschappelijk gebied. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn met betrekking tot die gegevens. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis is een vrijwilligersorganisatie met twee kringloopwinkels in Lelystad; De Groene Sluis en De Groene Zus. De winst van de kringloopwinkels gaat naar goede doelen in en om Lelystad. Door hergebruik van goederen wordt een bijdrage geleverd aan het milieu. Voor het voeren van een bedrijfsadministratie en uitvoering van onze ophaal- en bezorgservice, kunnen wij de persoonsgegevens van (contactpersonen van) klanten en relaties verwerken. Het gaat dan om bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De gegevens geeft u zelf aan ons door.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u deze verstrekt. Dit kan een of meerdere van onderstaande situaties zijn:

 • Een afspraak te maken om gedoneerde goederen op te halen
 • Een afspraak te maken om verkochte goederen te bezorgen
 • Een nieuwsbrief te versturen
 • Een aanvraag voor een donatie aan een goed doel te beoordelen
 • Een donatie aan een goed doel uit te keren
 • Aanmelding van aspirant vrijwilligers te verwerken
 • Een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren.
 • Ons aan de wet te houden.
 • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.
Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

De gegevens levert u zelf aan ons aan, bijvoorbeeld via een webformulier of in een telefoongesprek. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere personen, bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens, of wij maken uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Beveiliging en bewaring
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen of te beperken. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van virusscanners, encryptie en verwerkingsovereenkomsten met derden.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens in Nederland.
Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.

Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.

 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.

Als u bijvoorbeeld geen e-mails meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.

 • uw toestemming stoppen.

Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.

 • uw gegevens overdragen.

Wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.

 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.

Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als u een klacht heeft en wij er onderling niet uitkomen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis is verantwoordelijk

Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis (KvK nummer 54063396) is verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch : dinsdag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
Mail : info@degroenesluis.nl
Website : via het contactformulier op www.degroenesluis.nl
Postadres : Zuiveringweg 83, 8243 PE Lelystad

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van: 2 april 2019.

Disclaimer

De informatie op degroenesluis.nl wordt met zorg gekozen en geschreven. Toch kan er wel eens een foutje insluipen. Als dat zo is, horen wij (De Groene Sluis) het graag. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten op onze website. Het gebruik van deze website en het verspreiden van informatie daarvan is dus op eigen risico.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die wij niet beheren of onderhouden, en verwijzingen of hyperlinks van andere websites naar onze website zijn opgenomen om jou als bezoeker te informeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie van anderen.

Op internet kunnen dingen misgaan. Denk aan storingen, fouten of vertragingen. De Groene Sluis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ook al beheren wij of een andere partij deze verbindingen of apparatuur. We zijn evenmin aansprakelijk voor andere oorzaken waardoor je geen of vertraagd gebruik kunt maken van onze website.

De Groene Sluis maakt op de website alleen gebruik van afbeeldingen waarvoor toestemming van de maker/fotograaf is verkregen.

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met onze website of met deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter voorgelegd.