Wie zijn wij

Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis is een vrijwilligersorganisatie met een goedlopende kringloopwinkel in Lelystad; De Groene Sluis Bij de stichting werken momenteel zo’n 120 vrijwilligers en zijn er 9 mensen in dienst.

Doelstellingen

Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis wil:

  • een sociaal maatschappelijke factor van betekenis zijn in de levens van mensen, zowel voor de vrijwilligers die er werken als voor de klanten die er komen (lees meer over De Groene Sluis als vrijwilligersorganisatie);
  • een consistente, duurzame bijdrage leveren aan een schoner milieu (lees meer over hoe wij duurzaamheid zien);
  • instellingen, organisaties en/of initiatieven in Lelystad of directe omgeving, welke een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Lelystadse samenleving, financieel of anderszins steunen (lees meer over hoe wij goede doelen steunen).

De Groene Sluis: toekomstgericht met spullen uit het verleden

Kernwaarden

De Groene Sluis is betrokken op Lelystad en is voortdurend in beweging en in ontwikkeling. We zorgen er voor om een zo klantvriendelijke en duurzaam mogelijke kringloopwinkel te hebben, waar mensen graag terug komen. Vrijwilligers, klanten, netwerkpartners en goede doelen hebben allen een centrale plek in de doelstellingen van onze stichting.

Duurzaamheid

Eén van de doelstellingen die stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis wil behalen, is een consistente bijdrage te leveren aan een beter milieu. Stichting Kringloopwinkel wil graag z’n steentje bijdragen om goed voor de aarde te zorgen. Dit doen we op vele manieren.

Zo is De Groene Sluis in 2018 de uitdaging aangegaan om het restafval van De Groene Sluis te verminderen, door middel van betere scheiding en upcycling. Bij upcyclen kun je bijvoorbeeld denken aan het maken van een salontafel van een oud olievat, of een nieuwe lamp van een vergiet.

Lees er alles over op de pagina Duurzaamheid!

Stichting De Groene Sluis is in 2012 gestart met 20 vrijwilligers en is in 11 jaar gegroeid naar ongeveer 120 vrijwilligers en 9 mensen in dienst. De winst die wij jaarlijks weggeven aan goede doelen is gegroeid van €7.500 in 2013 naar € 100.000 in 2023.

Geschiedenis

Wim Cruiming, Richard van der Kruk en Janneke Pikkert, allen inwoners van Lelystad, nemen in 2011 het initiatief tot het oprichten van stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis.

Wim verwoordt de motivatie als volgt: “Ons gemeenschappelijke ideaal is om met dit project geld in te zamelen voor goede doelen in en om Lelystad. Naast het steunen van goede doelen dragen we ook een steentje bij aan het milieu; goederen worden niet weggegooid maar krijgen een tweede leven. Tot slot streven wij ernaar de winkel een maatschappelijke functie te geven. Het moet een plek zijn waar mensen ook naar binnen lopen voor een kopje koffie en een praatje.”

Na de officiële oprichting van de stichting op 1 december 2011, opent de kringloopwinkel op 5 mei 2012 met 20 vrijwilligers aan de Spuiweg in Lelystad.

Sinds het voorjaar 2018 is lunchroom De Groene Tafel in kringloopwinkel De Groene Sluis geopend. Hier werken mensen via onze partner Concern voor Werk om het horeca vak te leren. Zo worden zij voorbereid om door te kunnen stromen naar betaald werk.

De Groeiende Sluis

In 11 jaar tijd is de stichting anno 2023 uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 120 vrijwilligers en 9 mensen in dienst. Elk jaar groeit het bedrag dat aan goede doelen uitgereikt wordt: van €7.500 in 2013 naar € 100.000 in 2023. Kringloopwinkel De Groene Sluis verhuist in 2015 naar een groter pand aan de Zuiveringweg en breidt haar openingstijden uit.

In 2016 ziet De Groene Zus, gevestigd in het centrum van Lelystad, het levenslicht. Twee jaar later in 2018 wordt op die locatie de bovenverdieping ook in gebruik genomen als kringloopwinkel. Datzelfde jaar wordt ook lunchroom en leerwerklocatie De Groene Tafel, gevestigd in kringloopwinkel De Groene Sluis, feestelijk geopend. In mei 2018 behaalt de stichting het keurmerk voor kringloopbedrijven.

2020, het jaar van Corona, is geen jaar van groei. De winkels zijn minder open, het aantal vrijwilligers en klanten vermindert. Door de lockdown zijn De Groene Sluis en De Groene Zus in maart en april een aantal weken dicht en vanaf half december weer. Dit resulteert er in dat De Groene Sluis in 2021 geen winst uitdeelt aan goede doelen en dat De Groene Zus de deuren definitief moet sluiten in januari 2021.

Bekijk hieronder Onze Groene Tijdlijn.

Structuur

De Groene Sluis is een stichting; in het bestuur zitten Elly van Wageningen (voorzitter), René Haaijer (penningmeester), Jan Woertel (algemeen bestuurslid) en Erik Pitlo (algemeen bestuurslid).

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de winkel en laat zich ondersteunen door een team van medewerkers en vrijwilligers. Wim Cruiming is directeur en vormt de brug tussen het bestuur en de dagelijkse praktijk. Er zijn een aantal mensen in dienst om de vrijwilligers en de organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen in de werkzaamheden. De vrijwilligers kiezen bij welke afdeling ze willen werken.

Bestuursleden Elly van Wageningen, René Haaijer, Erik Pitlo en Jan Woertel

Jaarverslagen

Bekijk en/of download hier onze jaarverslagen:

Bestuur

Elly van Wageningen – voorzitter

“Ik ben bestuurslid/voorzitter geworden bij De Groene Sluis omdat ik de doelstelling van harte onderschrijf: Duurzamer leven, vrijwilligers een plek geven om bij te dragen en mooie projecten in de stad steunen. Ik ben in het dagelijks leven onderwijsadviseur en heb een eigen bedrijf waarmee ik trainingen verzorg in ‘Geweldloze Communicatie’. Ik hoop met mijn kennis en energie bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van De Groene Sluis.”

René Haaijer – penningmeester

“Ik vind het gewoon leuk om een bijdrage te mogen leveren aan een duurzame lokale samenleving. Duurzaamheid in de zin van beschermde arbeidservaringsplekken, hergebruik van goederen, recycling van reststromen en financieel bijdragen aan goede doelen. Bovendien leer ik er zelf ook veel van en word mijn wereldbeeld een stuk breder.”

Jan Woertel – algemeen bestuurslid

“Vanuit mijn onderwijzersloopbaan – waarbij ik extra belangstelling heb voor het begeleiden van leerlingen met speciale hulpvragen en deze te helpen in een groene setting op o.a. een educatieve zorgboerderij – heb ik ook een warme belangstelling en motivatie om in het bestuur van De Groene Sluis mijn steentje bij te dragen om de doelen van de De Groene Sluis te bereiken.”

Erik Pitlo – algemeen bestuurslid

“Hergebruik, goed zorgen voor de wereld en elkaar zijn dingen die ik belangrijk vind. Daarom probeer ik zelf verspilling te voorkomen en koop ik regelmatig gebruikte spullen in de kringloopwinkel of via Marktplaats. Daarnaast werk ik graag met veel verschillende mensen samen en denk graag mee over processen; daarom zie ik mijn plek in het bestuur van De Groene Sluis als een mooie uitdaging. Ik hoop dat we met elkaar hergebruik (in de ruimste zin van het woord) nog meer kunnen stimuleren in Lelystad.”

Partners & keurmerk

Wij zijn lid van de Branchevereniging Kringloopwinkels Nederland (BKN) en hebben in 2018 ook het Keurmerk Kringloopbedrijven behaald. Dit keurmerk geeft aan dat wij op een professionele, veilige en verantwoordelijke manier met mensen en materialen om gaan.

Om onze doelstellingen te bereiken, werken wij daarnaast samen met diverse partijen. Blij zijn wij met de goede samenwerking met onze partners: