De Groene Sluis doneert ton aan goede doelen

Op vrijdag 31 maart 2023 heeft kringloopwinkel De Groene Sluis in Lelystad een bedrag van liefst 100.000 euro verdeeld onder bijna vijftig goede doelen in en rond Lelystad. Het is de tiende keer dat de kringloopwinkel de winst heeft uitgekeerd en de tweede keer dat er een ton uitgedeeld kon worden.

Er werd geld uitgedeeld aan bijna vijftig organisaties, waaronder Live your Dream Foundation voor bootreizen met jongeren waarvan een ouder is overleden, Parkinson Café Lelystad voor een dagje uit met mantelzorgers, Stichting Uitgast als ondersteuning in hun festival, stichting Hof die een buurtcamping gaat organiseren en stichting Taartjes voor Lelystad die taartjes maakt voor mensen die hun kinderen geen taart kunnen geven met de verjaardag.

Trots op dit resultaat

Wim Cruiming, directeur van De Groene Sluis, is trots op het bereikte resultaat. ‘De Groene Sluis is nu weer op het niveau van voor corona. We zijn dankbaar dat er zoveel mensen uit Lelystad ervoor kiezen hun goederen naar ons te brengen. Het wordt door hen gewaardeerd dat wij onze winst uitdelen aan goede doelen. Onze grote groep vrijwilligers die elke dag actief is bij het innemen, sorteren, prijzen en verkopen van de goederen maakt dit mogelijk.’
Afgelopen vrijdag was het een groot feest, waarbij de afgevaardigden van de goede doelen organisaties een cheque overhandigd kregen. ‘Het was een fantastische ontmoeting met mensen uit de volle breedte van Lelystad die allemaal goede dingen voor de stad doen’, aldus Cruiming.

Het Groene Sluis Fonds

Het Groene Sluis Fonds is in het leven geroepen om organisaties en/of initiatieven in de gemeente Lelystad te ondersteunen die in de ogen van de Groene Sluis Fondscommissie een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Lelystadse samenleving en/of een bijdrage leveren aan een schoner milieu.

Elk jaar wordt er een commissie gevormd, die de binnengekomen aanvragen beoordeelt. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van vrijwilligers van Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis. De commissie geeft een advies aan het bestuur over het toekennen van een bedrag per goed doel. Het bestuur maakt op basis van deze informatie een beslissing.

Elke organisatie kan een aanvraag indienen. De Groene Sluis Fonds commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de gemaakte criteria. Op de pagina Goede Doelen op onze website kunt u alle informatie nalezen.

De Groene Sluis vierde in mei vorig jaar haar 10 jarig bestaan. Eén van de oprichtingsdoelen is om de winst jaarlijks aan lokale goede doelen uit te reiken.

Foto: Fotostudio Wierd