Klanten De Groene Sluis beslissen mee naar welke goede doelen de winst gaat

In een volle zaal in de Kubus gaf De Groene Sluis vrijdagavond 5 april ruim € 65.000 euro weg. De kringloopwinkel deelt elk jaar haar winst uit aan goede doelen in Lelystad.

Directeur Wim Cruiming licht toe: “De gedachte hierachter is: Lelystedelingen brengen hun gebruikte goederen naar ons om te verkopen, wij geven de winst die wordt gemaakt terug aan de stad. Dat is ook een vorm van kringloop.”

Geef een stukje door

Nieuw dit jaar is dat voor vier goede doelen de hoogte van het bedrag dat zij ontvangen, de komende maanden wordt bepaald door bezoekers van de Groene Sluis. In de winkel staan 4 glazen potten, voor elk goed doel een pot. Bij besteding van minimaal 10 euro ontvangt de klant een puzzelstukje die hij kan deponeren in de pot van het doel van voorkeur. Er is in totaal € 4000,- te verdelen over deze vier goede doelen. Dit zijn stichting Sint voor elk kind, Inloophuis Passie, Stichting Taartjes voor Lelystad en stichting Zuiderzeezwerfdieren.

Mooie bedragen uitgereikt

In totaal ontvingen 31 goede doelen dit jaar een geldbedrag van de Groene Sluis. Stichting Dierenweiden Lelystad kreeg met maar liefst 10.000 euro het hoogste bedrag. Zij hebben dit aangevraagd omdat zij een nieuw gebouw willen plaatsen bij dierenweide Stadspark. Andere goede doelen die een mooi geldbedrag kregen uitgereikt, zijn stichting Jolpop, stichting Sint voor elk kind en stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland. Klik op de button hieronder om een overzicht van alle goede doelen te bekijken.

Het Groene Sluis Fonds

Het Groene Sluis Fonds is in het leven geroepen om organisaties en/of initiatieven in de gemeente Lelystad te ondersteunen die in de ogen van de Groene Sluis Fondscommissie een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Lelystadse samenleving en/of een bijdrage leveren aan een schoner milieu.

De Groene Sluis viert dit jaar haar 12 jarig bestaan. Eén van de oprichtingsdoelen is om de winst jaarlijks aan lokale goede doelen uit te reiken.

Elk jaar wordt er een commissie gevormd, die de binnengekomen aanvragen beoordeelt. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van vrijwilligers van Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis. De commissie geeft een advies aan het bestuur over het toekennen van een bedrag per goed doel. Het bestuur maakt op basis van deze informatie een beslissing.

Elke organisatie kan een aanvraag indienen. De Groene Sluis Fonds commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de gemaakte criteria. Op de pagina Goede Doelen op onze website kunt u alle informatie nalezen.