Winstuitkering 2013

De Groene Sluis verdeelt jaarlijks de winst over het voorgaande jaar onder goede doelen in Lelystad. In 2013 werd er €7500 verdeeld over 10 goede doelen.