Goede doelen kunnen zich weer aanmelden!

Voor de negende keer kunnen alle goede doelen uit Lelystad en directe omgeving weer een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen bij het Groene Sluis Fonds. De Groene Sluis zet alle winst van 2021 weer opzij voor goede doelen. Dit is voor het eerst sinds het begin van de Corona pandemie.

De Groene Sluis is blij dat er weer geld beschikbaar is voor goede doelen: ‘veel goede doelen hebben de afgelopen jaren gedwongen stilgestaan; evenementen en activiteiten die gepland stonden, konden niet allemaal doorgaan en er kwam minder geld binnen. Met de gelduitreiking hopen we een aantal goede doelen een steuntje in de rug te geven zodat ze weer kunnen gaan bouwen.’

Goede doelen kunnen tot uiterlijk 25 februari via de website van De Groene Sluis een aanmeldformulier invullen. De commissie van het Groene Sluis Fonds zal de aanvragen beoordelen.

Op vrijdagavond 8 april zal het geld uitgekeerd worden aan goede doelen die in aanmerking komen voor een bedrag. Eind maart krijgt elke organisatie te horen of ze wel of geen bedrag zullen ontvangen van De Groene Sluis Fonds. De Corona maatregelen van de afgelopen jaren hebben invloed op de hoogte van het uit te delen bedrag. De Groene Sluis is ruim 3 maanden dicht geweest in 2021 en stapsgewijs weer opengegaan.

Via de button hieronder kunnen goede doelen zich aanmelden en hun plannen kenbaar maken. We vragen verantwoording over het ontvangen bedrag; men kan tot april 2023 het geld uitgeven en daar een terugkoppeling van doen door een verslag en foto’s.

 

Het Groene Sluis Fonds

Het Groene Sluis Fonds is in het leven geroepen om organisaties en/of initiatieven in de gemeente Lelystad te ondersteunen die in de ogen van de Groene Sluis Fondscommissie een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Lelystadse samenleving en/of een bijdrage leveren aan een schoner milieu.

Elk jaar wordt er een commissie gevormd, die de binnengekomen aanvragen beoordeelt. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van vrijwilligers van Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis. De commissie geeft een advies aan het bestuur over het toekennen van een bedrag per goed doel. Het bestuur maakt op basis van deze informatie een beslissing.

Elke organisatie kan een aanvraag indienen. De Groene Sluis Fonds commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de gemaakte criteria. Op de pagina Goede Doelen op onze website kunt u alle informatie nalezen.